Slik fungerer vurderinger av kjøpere og selgere på Torget

Vurderinger gjør det enklere for kjøpere og selgere å velge hvem de vil handle med. 

For å holde vurderingene på FINN ærlige, publiseres vurderingen fra både kjøper og selger samtidig. Altså får ikke motparten se vurderingen du har gitt før de selv har vurdert deg, eller fristen på tre uker har gått ut.

Inne i Mine vurderinger kan du se hvilke nylige handler du kan gi vurdering på. Her kan du også slette vurderinger du har gitt, men det er ikke mulig å endre eller legge inn en ny vurdering for handelen etter sletting. Det samme gjelder for svar du har gitt på vurderinger.

Vurderinger for handler hvor det er brukt Fiks ferdig

Når kjøper har mottatt varen og betalingen til selger har gått igjennom, vil det sendes ut en e-post til begge parter hvor de kan vurdere handelen. Begge kan gi vurdering med en gang, men vurderingene publiseres ikke før begge parter har gitt vurdering, eller fristen på tre uker er ute.

Med Fiks ferdig regnes en handel som gjennomført dersom et bud er akseptert og vare er mottatt. Om handelen siden resulterer i f.eks retur av vare eller penger ikke blir utbetalt til selger, ansees den fortsatt som en handel og det åpnes for vurdering mellom partene.

 

Vurderinger for handler hvor det ikke er brukt Fiks ferdig

Ved handler hvor betaling og frakt skjer utenfor FINN kan man bare gi vurdering hvis selger har:

  1. Vært på FINN og markert sin aktive annonse som solgt, og…
  2. Skrevet med kjøperen gjennom meldingsboksen på FINN

Som kjøper vil du få mulighet til å vurdere selger etter at de har valgt deg som kjøper. Fra det tidspunktet har dere tre uker til å vurdere hverandre. Vurderingene publiseres når begge har gitt vurdering, eller fristen har gått ut.

Slik velger du en kjøper:

  1. Gå til Mine Annonser
  2. Trykk på annonsen det gjelder
  3. Klikk på Gi vurdering
  4. Velg en av personene der som kjøper (Det er lurt å vente med dette til kjøper har mottatt varen, slik at ikke fristen for å vurdere går ut før varen er fremme.)

Merk at annonsen må være markert som solgt for at du som skal kunne gi en vurdering.

Husk å vente med å gi vurdering av kjøper inntil hun/han har fått sett på varen. Vurderinger kan ikke endres i ettertid, hvis du skulle skifte mening. Selger kan derfor klikke på "ikke akkurat nå" eller "velg senere" når du markerer varen som solgt og kan velge kjøper. Fristen på tre uker starter i det kjøper er valgt.

Det er kun en vurdering per annonse/handel,
DVS:
  Hvis handelen gjennomføres (betaling/overlevering/avlevert til sending) i første omgang, men selger og kjøper blir enige om retur av varen etter "valg av kjøper", må selger lage ny annonse for å kunne gi/få vurdering av vedkommende som kjøper varen i ettertid.

Slik fungerer poengsystemet

Når du gjør en vurdering for en handel på Torget, svarer du på ett eller flere spørsmål om motparten, og skriver eventuelt en kommentar. Spørsmålene besvares ved å klikke på ett av de fire fjesene som tilsvarer enten dårlig, nøytral, god eller veldig god opplevelse. Laveste vurdering tilsvarer 2,5 poeng, og høyeste vurdering tilsvarer 10 poeng.

Gjennomsnittet av poengene vises på profilen til den som vurderes sammen med eventuell kommentar, når vurderingene publiseres. På det tidspunktet får også den som vurderes en e-post med svarene på hvert enkelt spørsmål.

 

Misfornøyd med en vurdering?

Vi oppfordrer alle til å ha en konstruktiv tone i kommentarene. Hvis dere er uenige i vurderingene dere har gitt hverandre, så anbefaler vi at du tar direkte kontakt med den andre for å ordne opp. Du kan også legge inn et svar til alle vurderinger du får, og denne vises for andre brukere sammen med vurderingen.

FINN fjerner ikke omtaler med mindre det er trusler eller trakassering, en handel ikke er gjennomført eller hvis brukeren som har gitt den ber om å fjerne den. Hvis en avtale er gjort og varen er overlevert eller sendt til kjøper, åpnes det for vurdering. Vurdering på varer i Gis bort annonser tillates.
FINN fjerner ikke omtaler/vurderinger i en handel der varen er levert tilbake til selger etter kjøp.

 


Var denne artikkelen nyttig?
616 av 1245 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.