Spesifikke regler for FINN motor

Annonseregler for hele FINN.no

 1. Generelt

På FINN Motor kan privatpersoner og næringsdrivende selge, kjøpe eller leie unike kjøretøy/objekter.

 

FINN har noen særskilte regler som gjelder for annonsering på Motor og disse finner du her. Disse særskilte reglene suppleres av FINNs øvrige annonseregler og brukervilkår.

 

 1. Følgende er ikke tillatt på Motor
 • Annonser for kjøretøy man ønsker å kjøpe er ikke tillatt.
 • Annonser for salg av reservasjon eller køplass er ikke tillatt.
 • Annonser for andre produkter enn kjøretøy, slik som dekk, motordeler og lignende. Dette hører hjemme på FINN Torget.
 • Annonsering av andre tjenester, så som reparasjoner, installering av utstyr og lignende.
 • Mer enn ett objekt per annonse.
 • Ombygde kjøretøy kan ikke registreres med annet enn den modellen som de står oppført med hos Statens Vegvesen.
 • Å benytte tekstfelter (for eksempel "Variant") hvor man skal oppgi tekniske spesifikasjoner på kjøretøyet/objektet til annen tekst som "løp og kjøp", "røverkjøp" m.m.
 • Det er ikke tillatt med mailadresse til selger i annonsetekst
 • Det er ikke tillatt å annonsere nye biler som ikke er hentet ut fra forhandler

 

 1. Nærmere om annonsens innhold

I annonsen tillates bruk av forhandlers logo, kjøretøymerkets logo og ramme/banner med slagord. Utover dette tillates ikke annet annonsebudskap enn en beskrivelse av det unike Objektet som selges/tilbys. Anvendelse av tekst, video eller bilder hvor formålet eksempelvis er markedsføring av forhandleren, rabatter, tilbud, kampanjer, andre logoer, tekst med bilens utstyr, eller å formidle andre produkter eller tjenester, herunder finansieringstilbud eller klikklenker, tillates ikke.

 

 1. Særlig om kjøretøyets geografiske plassering

Kategorien ”Bil til salgs i Norge” og der man i annonsen ellers kommuniserer at bilen befinner seg i Norge er forbeholdt biler som fysisk befinner seg i Norge på annonseringstidspunktet.

 

Alle andre biler til salgs, inklusive biler som er under transport til Norge, skal annonseres i kategorien ”Bil til salgs i utlandet”.

 

FINN forbeholder seg retten til å kontrollere at bilen som annonseres faktisk befinner seg i Norge gjennom å be om registreringsnummer, tolldeklarasjon eller annen dokumentasjon fra annonsør.

 

Dersom bilens geografiske plassering ikke kan dokumenteres med tilstrekkelig sikkerhet, vil annonsen kunne avvises med dette som begrunnelse. Forsettlig eller gjentatt feilkategorisering vil kunne medføre ekskludering fra tjenesten.

 

 1. Informasjon om salgspris i annonsen

Eventuell omregistreringsavgift skal spesifiseres i eget felt, og annonsøren er selv ansvarlig for at denne er korrekt.

 

Dersom kjøretøyet/objektet ikke har vært registrert i Norge tidligere skal merverdiavgift, engangsavgift og eventuelle andre avgifter som tilkommer ved import inkluderes i prisen. Engangsavgift kan kun unnlates dersom annonsøren kan sannsynliggjøre at det ikke er mulig å registrere bilen i Norge uten vesentlige ombygginger.

 

 1. Krav om registrerings- eller VIN nummer

Brukeren må oppgi ENTEN registreringsnummer ELLER VIN nummer/chassisnummer (min. 17 tegn) når en bil skal annonseres på FINN (uansett salgsform), unntatt der bilen publiseres som «Kjøretøyet står i utlandet», eller hvis årsmodell er 1989 eller tidligere. Hvis det er slik at bilen står i Norge men ikke er registrert skal dette presiseres i annonseteksten.

 

 1. Prising

Annonsekostnaden beregnes ut fra salgsprisen på kjøretøyet. Annonsør forplikter seg til å oppgi reell og forventet pris i annonsen. Dersom en annonse legges ut med en lavere pris enn forventet for å muliggjøre en lavere annonsekostnad, blir annonsen stoppet og det gis ikke refusjon for annonsekostnadene. Gjentakelse kan føre til ekskludering.

 

Prisen i en "til-salgs"- annonse skal være totalprisen inkludert alle obligatoriske kostnader. Dvs at omregistreringsavgift, klargjøringsavgift, leveringskostnader, MVA osv skal inn i totalprisen. Unntaket er annonser lagt ut under næringskategoriene (Lastebil og henger, Buss og minibuss, Bygg og anlegg, Truck, Traktor, Tresker, Redskap) og Yrkesbåt/sjark/Skøyte innen båtkategorien. Her kan pris oppgis uten MVA.

 

Det er 3 prisskiller på båt til salgs: Under 15.000 kr, fra 15.000-299.999 kr og fra 300.000 kr og oppover. Det gis ikke refusjon for annonser lagt i feil priskategori.

 

Under båt til leie er det leiepris pr uke som skal fylles inn i prisfeltet.

 

 1. Skillet mellom private annonsører og profesjonelle

På Motor kan du annonsere dine varer enten som privat annonsør eller via bedriftsløsningen dersom du er næringsdrivende eller fremstår som dette for FINN eller FINNs brukere. Motors privatannonsering er kun for privatpersoner.

 

Bakgrunnen for dette skillet mellom ulike typer annonsører er at om selger er en næringsdrivende eller ikke, er viktig informasjon for FINNs brukere. Det er andre lover og regler som gjelder ved kjøp fra næringsdrivende enn fra privatpersoner.

 

For å avgjøre om du fremstår som en næringsdrivende tas det utgangspunkt i følgende vurderingskriterier:

 • Du selger flere relativt like varer over en periode
 • Du driver næring ved salg av biler
 • Du henviser til en fysisk butikk, åpningstider, pris-info eller lignende.
 • Du driver eget aksjeselskap eller enkeltpersonforetak som opererer innenfor de varegruppene du selger på FINN.no

 

 1. Krav om brukthandelbevilling

Etter brukthandellova (L22.12.1999 nr. 105) er det et krav om at en næringsdrivende må ha brukthandelbevilling for å kunne selge brukte biler. FINN stiller krav om at næringsdrivende som skal selge kjøretøy via markedsplassen kan fremvise slik bevilling på forespørsel.

 

 1. Ny publisering og republisering med prisjustering

Annonser fra bedriftskunder tillates publisert på ny med det formål å flytte annonsen til toppen av resultatlisten (såkalt løfting). Dette kan gjøres på følgende måte:

 • Republisering: Kjøp ny annonse med ny FINN-kode (Adminbrukere). 
 • Løfting av annonse: Kjøp ny annonse men behold FINN-koden (Bedriftsenterbrukere) 

 


Var denne artikkelen nyttig?
160 av 202 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.