Spesifikke regler for FINN eiendom

Annonseregler for FINN.no

 1. Generelt

På FINN Eiendom kan privatpersoner og næringsdrivende annonsere eiendom eller tomt til salgs eller til leie.

 

FINN har noen særskilte regler som gjelder for annonsering på Eiendom og disse finner du her. Disse særskilte reglene suppleres av FINNs øvrige annonseregler og brukervilkår.

 

 1. Følgende er ikke tillatt på Eiendom
 • Annonser for flere ulike Objekter i samme annonse, med unntak av annonsetypene som er laget for flere enheter: Prosjekter til salgs, Prosjekter til salgs Fritidsbolig og Kommer for salg
 • Beskrivelse i annonsen av andre salgs- eller leieformer, enn den salgs/leieformen man har valgt å annonsere Objektet som.
 • Annet annonsebudskap enn en beskrivelse av det unike Objektet som selges/tilbys.
 • Anvendelse av tekst eller bilder med logo eller andre kjennemerker hvor formålet eksempelvis er markedsføring av megleren, eller å formidle andre produkter eller tjenester, herunder finansieringstilbud.
 • Endring av overskriften i annonsene etter salg for å reklamere for den aktuelle megleren eller lignende, eksempelvis der endringene etter salget omfatter annet enn pris og “solgt” status. FINN vil slette annonser hvor endringer etter salget omfatter annet enn pris og ”solgt” status.

 

 1. Annonsekategorier

FINN har flere kategorier på Eiendom som en bolig kan annonseres innenfor.

 

”Bolig til salgs” er forbeholdt eiendommer i Norge som i henhold til offentlige registre er regulert som helårsbolig. En ny helårsbolig kan legges ut under “Bolig til salgs” med en gang den er nøkkelferdig.

 

“Fritidsbolig til salgs” er forbeholdt eiendommer som er registrert som fritidsboliger i Norge, mens eiendommer i utlandet eller bolig til leie skal annonseres under disse respektive kategoriene

 

“Nybygg” er forbeholdt eiendommer som er under oppføring eller som nylig er ferdigstilt.
Ved annonsering av kontraktsposisjoner skal disse annonseres under Nybygg og det skal komme tydelig frem i annonsen at dette gjelder salg av en kontraktsposisjon. Totalprisen i annonsen skal inkludere prisantydning for kontraktsposisjonen, kjøpesummen i det opprinnelige avtaleforholdet, andel fellesgjeld, eventuelt transportgebyr og alle andre omkostninger ved kjøpet. Annonsøren må selv spesifisere kjøpesummen i det opprinnelige avtaleforholdet i annonsen, da det ikke er et eget felt i annonseinnleggingen for dette.

 

“Nybygg kommer for salg” er forbeholdt prosjekterte helårs- og fritidsboliger i perioden før salgsstart og før en salgsoppgave foreligger. I denne kategorien er pris ekskludert. 

 

 1. Duplikater, republisering og løfting av annonser

Det er tillatt å annonsere samme objektet for salg og utleie samtidig, så fremt begge annonsene fremstår som reelle. FINN forbeholder seg retten til å avgjøre om annonsene fremstår som reelle.

 

Når følgende vilkår er oppfylt kan bedriftsannonser tillates publisert på ny med det formål å flytte annonsen til toppen av resultatlisten (såkalt løfting):

 • Objektet har vært trukket fra markedet i minst 20 dager, eller
 • Reell endring av prisantydningen med minst 5 % eller 300 000 NOK siden forrige publisering, og
 • Objektet må være lagt ut som "Nybygg Enkeltenhet", "Fritidsbolig" eller "Bolig til Salg".

 

Løfting  av annonsen må gjennomføres innen tre dager etter gjennomført prisendring og samme dag som /reaktivering av Objektet etter et opphold på 20 dager.

 

Prisen for løfting er den samme som prisen du betalte første gang annonsen ble lagt ut. Den enkelte annonsør er selv ansvarlig for at ny publisering skjer i henhold til gjeldende praksis.

 

Forsøk på å manipulere systemet eller annen form for ulovlig løfting vil sanksjoneres.

 

 


Var denne artikkelen nyttig?
159 av 204 syntes dette var nyttig

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss her.